Wednesday, February 25, 2009

permis de conduire

No, pa sem še jaz dobil svoj izvod.

Hi5!

Wednesday, February 04, 2009

nova pojstla

Liza jo ima.
Zdaj ji noge ne bingljajo več preko.